Zespół

Dr Radosław Miśkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej Luma Investment S.A., założyciel Luma Metallurgical Industry Fund - grupy kapitałowej inwestującej i działającej na rzecz rozwoju firm z branży hutniczej, odlewniczej, sektora energetycznego i wydobycia surowców mineralnych.

Radosław jest wiodącym ekspertem w sektorze finansów i hutnictwa. Zasiada w wielu Radach Nadzorczych spółek branżowych. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi firmami, w których z powodzeniem realizował projekty w zakresie m.in. zarządzania aktywami, finansowania przedsiębiorstw, transakcji międzynarodowych, fuzji i przejęć.

Ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze metalurgicznym daje mu pozycję cenionego specjalisty na świecie. Jest zwolennikiem nieszablonowych rozwiązań w zarządzaniu i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska. Inicjator wielu projektów badawczo – rozwojowych, których efektem są zarówno nowe produkty, jak i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Już w 2001 za swoje działania proekologiczne otrzymał nagrodę „Firma przyjazna środowisku” w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP.

Radosław jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu transferu wiedzy, oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Oprócz szerokiej działalności biznesowej realizuje swoją największą pasję – lotnictwo, będąc czynnym pilotem liniowym.