Zespół

Dr hab. prof. SGH Piotr Ciżkowicz

Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobył u boku prof. Leszka Balcerowicza. Sprawnie łączy matematykę ze statystyką i ekonomią, by analizować procesy zachodzące w firmie, branży czy całej gospodarce. Od wielu lat równolegle wykłada na SGH i zajmuje się pracą badawczą.

Wiedzę merytoryczną doskonale przekłada na praktykę, którą zdobywał w bankach, firmach doradczych oraz administracji. W Kredyt Bank S.A. i Narodowym Banku Polskim zarządzał systemami klasy big data, tworząc samodzielnie aplikacje finansowe i modele kontrolingowe. W latach 2008-2012 związany z Ernst & Young, gdzie pełnił funkcje Dyrektora programu Sprawne Państwo i Głównego Ekonomisty. Realizował tam projekty z zakresu doradztwa ekonomicznego z rocznym budżetem ponad 2 mln PLN. Utworzył z zespołu specjalistów start-up, z którym prowadził szerokie analizy dotyczące bieżących tematów makroekonomicznych oraz perspektyw rozwoju gospodarki Polski i regionu CEE. Piotr jest interdyscyplinarnym managerem, co potwierdzają jego analizy i projekty dla różnych sektorów gospodarki. Dokonał przeglądu m.in.: branży energetyki wiatrowej, przekształceń własnościowych w Polsce i Europie, specjalnych stref ekonomicznych, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia w Polsce, czy polityki handlu emisjami CO2.

W 2012 roku Piotr Ciżkowicz został Członkiem Zarządu PKP S.A. – spółki nadzorującej Grupę PKP. Umiejętność analitycznego podejścia do szeregu skomplikowanych procesów i projektów oraz zdolności team-buildingowe pozwoliły odnieść sukces na wielu polach. Grupa PKP składała się wówczas z 13 spółek, zatrudniała 85 tys. pracowników, posiadała 100 tys. nieruchomości. Do zakresu obowiązków Piotra Ciżkowicza należała koordynacja i nadzór nad kompleksową zmianą sposobu zarządzania i struktury Grupy PKP .

Menadżerskie umiejętności sprawdziły się na obszarach zarządzania strategicznego. Główne projekty, które zrealizował dotyczyły poprawy jakości obsługi pasażerów – były to m.in. projekt modernizacji ok. 100 dworców kolejowych o łącznej wartości ponad 1 mld PLN, wprowadzenie kilkuset inicjatyw zwiększających komfort i bezpieczeństwo podróżnych (w tym wprowadzenie do eksploatacji 60 składów Pendolino, Flirt, i Dart). Jednym z efektów jego działań był wzrost liczby pasażerów PKP Intercity o 35%. Ponadto, Piotr Ciżkowicz zrealizował program sprzedaży nieruchomości PKP o łącznej wartości ponad miliarda złotych, a w celu sprawnego zarządzania posiadanymi aktywami utworzył spółkę deweloperską z docelowym portfelem projektów o wartości ponad 8 mld EUR. Sprawny real estate management przyniósł spółce zarówno oszczędności jak i dochody, dzięki współpracy z największymi światowymi deweloperami. Wdrożony przez Piotra Ciżkowicza system zarządzania przez cele i zarządzanie procesami (lean management) wpłynęły na zwiększenie realizacji działań strategicznych i wzrost przychodów spółek w Grupie PKP. Działania restrukturyzacyjne doprowadziły do wzrostu poziomu dywidend o ponad 90 mln PLN w trakcie jego kadencji. Dzięki wprowadzeniu centralizacji funkcji wsparcia i stworzenie grupy zakupowej wygenerował dla Grupy PKP oszczędności w granicach 190 mln PLN.