Zespół

Dr Jakub Karnowski

Jakub Karnowski to doświadczony menadżer i finansista z udokumentowaną historią planowania i wdrażania strategii rozwoju i efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. Skutecznie wykorzystuje kompetencje zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji, wdrażania i rozwoju produktu, fuzji i przejęć oraz zarządzania miliardowymi aktywami.

Przed objęciem stanowiska w Luma Investment w latach 2012-2015, Jakub był Prezesem Zarządu Polskich Kolei Państwowych (grupa kapitałowa o wartości 25.3 miliarda PLN z trzynastoma spółkami zależnymi i ponad 80.000 pracownikami).
W latach 2003-2008 był Zastępcą Dyrektora Wykonawczego w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej w latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego PKO TFI, gdzie odpowiadał za stworzenie od podstaw Pionu Zarządzania Aktywami. W latach 2001-2003, pracował jako Dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku oraz był przedstawicielem NBP w Komitecie Stosunków Międzynarodowych (IRC) Europejskiego Banku Centralnego. Jako Członek Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych, brał udział w podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi państwa.
Jakub Karnowski rozpoczął swoją karierę w Ministerstwie Finansów (1997-2000), gdzie jako Szef Gabinetu Politycznego zorganizował i kierował zespołem asystentów wicepremiera i ministra finansów prof. Leszka Balcerowicza.
Jakub uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota (USA). Jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (CFA).
Obecnie, oprócz pełnienia funkcji Prezesa Luma Investment, jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w HSBC Bank Polska SA., Allianz TUiR, TUŻ, Allianz TFI i Euler Hermes.