Inwestycje

Metallurgical Industry

  • Inicjatywy B+R są dla nas strategicznie ważne. Przy współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami wprowadzamy wiele projektów innowacyjnych.
  • Dbamy o środowisko naturalne. Nowe technologie pomagają nam jeszcze lepiej zarządzać odpadami, ponownym wykorzystaniem wody czy użyciem energii odnawialnej.
  • Uczestniczymy w programie EIT Raw Materials który chce umocnić pozycje naturalnych, surowych materiałów w Europie.
  • Aby optymizować nasza produkcje i zwiększać jej efektywność bezustannie inwestujemy w innowacje technologiczną.

Luma Metallurgical Industry

Głównym celem Luma Metallurgical Industry jest efektywne zarzadzanie portfoliem firm poprzez stwarzanie spółkom portfelowym odpowiednich warunków gwarantujący dynamiczny rozwoju. Dodatkowo pomagamy w optymizacji procesów produkcyjnych oraz polepszamy biznesowa efektywność firm poprzez umożliwienie wdrożeń nowych technologii.

Szukamy firm chcących przede wszystkim pomnażać zyski, rozwijać się szybciej i sprawniej niż konkurencja oraz tworzyć wartość dodaną dla regionu i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani rozwojem firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

Strategia

Luma Metallurgical Industry przeznacza na inwestycje środki od EUR 5 mln do EUR 30 mlm. Angażuje się w biznes poprzez podniesienie kapitału, wykup istniejących udziałów większościowych lub inwestycje etapami zakładając horyzont inwestycyjny na okres od 3 do 5 lat.

Szukamy firm chcących przede wszystkim pomnażać zyski, rozwijać się szybciej i sprawniej niż konkurencja oraz tworzyć wartość dodaną dla regionu i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani rozwojem firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

  • Bazowa lokalizacja
  • Destynacje rozwoju pierwszego stopnia
  • Destynacje rozwoju drugiego stopnia
  • Monitorowane rynki
Strategia