Fundusze

Automotive

  • Kontrola jakości produktów jest dla nas niezwykle ważna.
  • Nasze wytrzymale i lekkie produkty otrzymują bardzo wysokie oceny w testach oraz spełniają kryteria ochrony środowiska.
  • Aby ciągle ulepszać parametry naszych produktów wprowadzamy innowacje technologiczne i materiałowe.
  • Dbamy o racjonalne użycie zasobów materialnych i finansowych poprzez ciągle ulepszanie i skracanie procesów produkcyjnych.

Luma Automotive

Luma Automotive cieszy się zaufaniem największych światowych producentów samochodów. Luma Automotive koncentruje się na segmencie BIW & Chassis i skupia w sobie spółki wysoko wyspecjalizowane w kompleksowym przetwarzaniu metali.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku automotive na elementy o obniżonej masie, zwiększonej wytrzymałości i poprawionej absorpcji energii Luma Automotive stawia na innowację i ciągły wzrost. Dodajemy do naszej oferty nowe produkty i rozwiązania w oparciu o rozwój w dziedzinie materiałowej i technologicznej. We współpracy ze spółkami z portfela Luma Ventures i środowiskiem akademickim kreujemy i nieprzerwanie wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Inwestując w lokalnych producentów, zwiększamy skalę naszej działalności i otwieramy nowe możliwości dla biznesu.

Luma Investment S.A. informuje, że na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach została zobowiązana do umieszczenia informacji, że przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się sprawa z powództwa Zakłady Metalowe POSTEP S.A. o ochronę dóbr osobistych, poprzez zakazanie rozpowszechniania informacji o posiadaniu przez Luma Investment S.A. większościowego pakietu akcji Zakładów Metalowych POSTĘP S.A., a także o  przynależności Zakładów Metalowych POSTĘP S.A. do funduszu Automotive.

Luma Investment S.A. informuje, iż postanowienie jest nieprawomocne i zostanie zaskarżone.

Strategia

Luma Automotive przeznacza na inwestycje środki od EUR 5 mln do EUR 30 mln. Angażuje się w biznes poprzez podniesienie kapitału, wykup istniejących udziałów większościowych lub inwestycje etapami zakładając horyzont inwestycyjny na okres od 3 do 5 lat.

Szukamy firm chcących przede wszystkim pomnażać zyski, rozwijać się szybciej i sprawniej niż konkurencja oraz tworzyć wartość dodaną dla regionu i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani rozwojem firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

  • Bazowa lokalizacja
  • Destynacje rozwoju pierwszego stopnia
  • Destynacje rozwoju drugiego stopnia
  • Monitorowane rynki
Strategia